Vay mùa dịch - Lãi chạm đáy

Đồng hành cùng khách hàng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Sacombank áp dụng giảm lãi suất vay cho khách hàng Cá nhân & Doanh nghiệp:
1.    Khách hàng Cá nhân

  • Vay Sản xuất kinh doanh: chỉ từ 6.4%/năm
  • Vay Tiêu dùng phục vụ đời sống: chỉ từ 8,5%/năm
  • Vay mua bất động sản: chỉ từ 9%/năm
  • Khách hàng tham gia Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi life: Giảm thêm lãi suất đến 0,5%

→ Xem thêm Vay vốn cho Khách hàng Cá nhân

2.    Khách hàng Doanh nghiệp

→ Xem thêm Vay vốn cho Khách hàng Doanh nghiệp
3.    Đặc biệt: