Chạm Mastercard – Nhận Ngay Ưu Đãi

Chạm thanh toán nhận ngay Voucher:

  • Giảm ngay 15% - tối đa 150.000 VND tại tại cửa hàng Jollibee. Thời gian nhận ưu đãi: 04/04/2022 – 30/06/2022.
  • Giảm ngay 15% - tối đa 150.000 VND tại cửa hàng Califresh. Thời gian từ 04/04/2022 – 30/06/2022.
  • Nhận ngay Voucher 30,000 VND khi thanh toán đơn hàng từ 200,000VND tại Highland Coffee. Thời gian từ 23/03/2022 – 30/06/2022.

Đối tượng áp dụng:

- Tất cả các khách hàng đến mua sản phẩm và CHẠM ĐỂ THANH TOÁN BẰNG THẺ MASTERCARD.

(*)Quy định và cách thức tham gia chương trình xem chi tiết tại đây