GIẢM ĐẾN 900.000VNĐ KHI ĐẶT PHÒNG TRÊN AGODA

Thời gian áp dụng:  Từ 01/05/2024 đến hết ngày 31/10/2024

Chương trình nội dung:

  • Bộ cho tất cả các thẻ Visa (phát hành tại Việt Nam): Giảm 15% tối đa 700.000đ cho mỗi yêu cầu khi đặt phòng khách sạn toàn cầu mỗi ngày trên agoda.
  • Thanh cho thẻ Visa Signature & Visa Infinite (phát hành tại Việt Nam): Giảm 20% (tối đa 900.000 VNĐ) cho mỗi yêu cầu) khi đặt phòng khách sạn toàn cầu vào đôi (10/10, 11/11, 12 /12 trong 2023 và 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8, 9/9 trong 2024) và được giảm tối đa 15% 700.000đ khi đặt phòng vào những ngày còn lại.
  • Thời gian áp dụng lưu trú: 05/10/2023 – 31/10/2024

Đối tượng áp dụng: Khách hàng sử dụng thẻ VISA thanh toán khi đặt phòng trực tuyến trên trang web  http://www.agoda.com/visavn

Phạm vi áp dụng:  Trang web  http://www.agoda.com/visavn