Tri ân khách hàng - Eximbank

1.    Tên Chương trình: Tri ân khách hàng

2.    Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/01/2023 đến 31/03/2023.

3.    Quà tặng của Chương trình: Khách hàng gửi tiền tại quầy, được Eximbank tặng quà ngay, với đa dạng quà tặng cho khách hàng lựa chọn khi gửi tiền (đảm bảo đúng quy định trần của Ngân hàng Nhà nước):

  • Bình giữ nhiệt Lock&Lock

  • 2 ly pha lê RCR

-    Cứ mỗi số tiền gửi tương ứng với kỳ hạn sau, khách hàng nhận được 01 quà tặng.

-    Số tiền gửi để nhận quà tặng: được tính trên từng tài khoản, không cộng dồn số tiền gửi trên nhiều tài khoản để nhận quà tặng.

-    Mỗi 1 tài khoản khách hàng được nhận nhiều loại quà tặng khác nhau nếu tổng mức gửi thỏa điều kiện nhận quà. 

4.    Nội dung chi tiết và Thể lệ của chương trình: https://eximbank.com.vn/cn-triankhachhang