CÙNG THẺ EXIMBANK - MANG TẾT VỀ NHÀ

1.Tên chương trình: “CÙNG THẺ EXIMBANK, MANG TẾT VỀ NHÀ”

2.Thời gian: từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/03/2023

3.Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) bao gồm:

Thẻ Chuẩn

Thẻ Vàng

Thẻ Platinum

Thẻ World

Ultimate

Signature

- Eximbank Visa Violet

- Eximbank JCB Young

- Eximbank Visa Business

-  Eximbank Jetstar JCB Credit

- Eximbank Visa Gold

- Eximbank MasterCard Gold

- Eximbank JCB Gold

- Eximbank Visa Platinum

- Eximbank Visa Platinum Cashback

- JCB Platinum Travel Cashback

- Eximbank MasterCard One World

- Eximbank MasterCardWorld Business

- Eximbank JCB Ultimate

- Eximbank Priority Visa Signature

4.Đối tượng hưởng khuyến mại:- Khách hàng (bao gồm CBNV Eximbank) phát hành thẻ tín dụng Eximbank mới trong thời gian khuyến mại.- Khách hàng hiện hữu (bao gồm CBNV Eximbank) sử dụng thẻ tín dụng Eximbank trong thời gian khuyến mại.- Khách hàng hủy thẻ, chấm dứt sử dụng thẻ tín dụng Eximbank trong thời gian diễn ra chương trình sẽ không được tham gia.
5.Cơ cấu giải thưởng, thời gian diễn ra và nội dung chương trình:Tổng giá trị toàn bộ chương trình 1.810.000.000 đồng, trong đó:

Dành cho chủ thẻ tín dụng Eximbank phát hành mới và phát sinh giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại

Giải thưởng và thẻ áp dụng

Điều kiện nhận giải

Tổng số giải

Tổng giá trị

Đợt

KH Ngoài

CBNV

Giải thưởng hoàn tiền theo đợt

- Đợt 1: Thẻ tín dụng Eximbank phát hành từ 01/01/2023 đến 15/02/2023 và phát sinh giao dịch từ 01/01/2023 đến  15/02/2023

- Đợt 2: Thẻ tín dụng Eximbank phát hành từ 16/02/2023 đến 31/03/2023 và phát sinh giao dịch từ 16/02/2023 đến 31/03/2023

Dòng thẻ Chuẩn, Vàng: hoàn 300.000đ đối với thẻ phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, có giá trị từ 1.000.000đ/giao dịch. Ưu tiên khách hàng có giao dịch thỏa điều kiện sớm nhất

Đợt 1

800

200

600.000.000

Đợt 2

800

200

Dòng thẻ Platinum, World, Ultimate, Signature: hoàn 500.000đ đối với thẻ phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, có giá trị từ 2.000.000đ/giao dịch. Ưu tiên khách hàng có giao dịch thỏa điều kiện sớm nhất

Đợt 1

300

150

450.000.000

Đợt 2

300

150

Tổng

2.900 giải

1.050.000.000đ 
Dành cho chủ thẻ tín dụng Eximbank hiện hữu và phát sinh giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại

Giải thưởng và thẻ áp dụng

Điều kiện nhận giải

Tổng số giải

Tổng giá trị

Đợt

KH Ngoài

CBNV

Giải thưởng hoàn tiền theo đợt

- Đợt 1: Thẻ tín dụng Eximbank hiện hữu phát hành trước 01/01/2023 và phát sinh giao dịch từ 01/01/2023 đến  15/02/2023

- Đợt 2: Thẻ tín dụng Eximbank hiện hữu phát hành trước 01/01/2023 và  phát sinh giao dịch từ 16/02/2023 đến 31/03/2023

Dòng thẻ Chuẩn, Vàng: hoàn 200.000đ đối với thẻ phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, có giá trị từ 1.000.000đ/giao dịch. Ưu tiên khách hàng có giao dịch thỏa điều kiện sớm nhất

Đợt 1

400

300

280.000.000

Đợt 2

400

300

Dòng thẻ Platinum, World, Ultimate, Signature: hoàn 400.000đ đối với thẻ phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, có giá trị từ 2.000.000đ/giao dịch. Ưu tiên khách hàng có giao dịch thỏa điều kiện sớm nhất

Đợt 1

150

150

240.000.000

Đợt 2

150

150

Tổng

2.000 giải

520.000.000đ 

ØGiải thưởng ngày đặc biệt: dành cho chủ thẻ tín dụng Eximbank và phát sinh giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại (không áp dụng cho CBNV)

Giải thưởng và thẻ áp dụng

Điều kiện nhận giải

Tổng số giải

Tổng giá trị

KH Ngoài

Giải thưởng ngày đặc biệt, dành cho chủ thẻ tín dụng Eximbank phát sinh giao dịch:

- Ngày 01/01/2023

- Ngày 22/01/2023

- Ngày 02/02/2023

- Ngày 14/02/2023

- Ngày 03/03/2023

- Ngày 08/03/2023

Dòng thẻ Chuẩn, Vàng: hoàn 1.000.000đ đối với thẻ phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, có tổng giá trị từ 5.000.000đ. Ưu tiên khách hàng có tổng doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụ trong ngày cao nhất. (20 giải mỗi ngày)

120

120.000.000

Dòng thẻ Platinum, World: hoàn 2.000.000đ đối với thẻ phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, có tổng giá trị từ 10.000.000đ. Ưu tiên khách hàng có tổng doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụ trong ngày cao nhất. (10 giải mỗi ngày)

(* Giải thưởng không áp dụng cho thẻ có tính năng hoàn tiền – Cashback)

60

120.000.000

Tổng

180 giải

240.000.000đ 

Tổng cộng

5.080 giải

1.810.000.000 đ

Lưu ý:
Mỗi khách hàng sở hữu nhiều thẻ tín dụng Eximbank có thể tham gia nhiều chương trình khuyến mại, tuy nhiên đối với giải thưởng hoàn tiền theo đợt, khách hàng sẽ được ưu tiên nhận giải thưởng có giá trị cao nhất và mỗi khách hàng chỉ nhận được một giải thưởng hoàn tiền theo đợt duy nhất trong suốt chương trình. Khách hàng tham gia giải thưởng hoàn tiền theo đợt vẫn có thể tham gia và nhận thêm giải thưởng ngày đặc biệt nếu thỏa điều kiện nhận thưởng và chỉ được nhận được một giải ngày đặc biệt duy nhất trong thời gian diễn ra giải thưởng ngày đặc biệt.
Trường hợp khách hàng sở hữu nhiều thẻ và đều thỏa điều kiện trúng thưởng thì sẽ ưu tiên đối với thẻ thỏa điều kiện trúng thưởng có giá trị cao nhất.
Thứ tự xét thưởng ưu tiên trả thưởng cho KH có giao dịch thỏa điều kiện nhận thưởng sớm nhất căn cứ theo ngày, giờ thực hiện giao dịch được ghi nhận trên hệ thống Eximbank.
Đối với giao dịch trả góp, giá trị giao dịch hợp lệ là tổng giá trị hàng hóa/dịch vụ tại thời điểm mua. Các khoản trả góp hàng tháng phát sinh từ chương trình mua hàng hóa/dịch vụ trả góp sẽ không được xem là giao dịch hợp lệ.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình tại đây hoặc liên hệ:
+ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ khách hàng đa kênh 24/7: 1800 1199 
+ Email: contact@eximbank.com.vn