Kiều hối Eximbank, nhận tiền nhanh - ưu đãi lớn

Từ ngày 01/6 - 31/8/2022, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) triển khai chương trình khuyến mãi ”Kiều hối Eximbank, nhận tiền nhanh - ưu đãi lớn”, dành cho khách hàngcó phát sinh giao dịch nhận kiều hối từ nước ngoài chuyển về tại Eximbank.

Điều kiện tham gia chương trình:

- Khách hàng cá nhân nhận tiền kiều hối tại Eximbank trong thời gian diễn ra chương trình.

- Trường hợp nhận qua kênh Swift được tính từ thời điểm điện vào hệ thống Eximbank.

Ưu đãi áp dụng:

- Ưu đãi 1: Giảm 50% phí nhận chuyển khoản đến từ nước ngoài (phí báo có) đối với khách hàng nhận kiều hối qua điện Swift bằng tài khoản mở tại Eximbank.

- Ưu đãi 2: Cộng tỷ giá khi khách hàng bán ngoại tệ từ nguồn tiền kiều hối nhận VND.

Xem Thể lệ đính kèm Tiếng Việt/Tiếng Anh

Thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng liên hệ điểm giao dịch Eximbank gần nhất hoặc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ khách hàng đa kênh 24/7 thông qua Hotline 18001199.