Thanh toán BIDV MasterCard, Tặng điểm liên hoàn cùng Bamboo Club

Nội dung ưu đãi:
• Tặng 400 điểm thưởng cho mỗi giao dịch từ 500,000 VNĐ của hội viên Bamboo Club khi thanh
toán dịch vụ của Bamboo Airways tại Website/Mobile App bằng Thẻ BIDV Mastercard.
• Tặng không giới hạn số lần giao dịch giao dịch, không giới hạn số điểm thưởng.
Thời gian trả thưởng: Các giao dịch đủ điều kiện sẽ được cộng điểm vào ngày thứ 4 của tuần kế tiếp
Thời hạn ưu đãi: 31/12/2022 - 31/03/2023