Giảm 7% đặt phòng khách sạn toàn cầu khi sử dụng thẻ BIDV Visa

1. Thời gian khuyến mại

Thời gian đặt phòng: Bây giờ - 31/12/2025
Thời gian lưu trú: Bây giờ - 31/03/2026

2. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ BIDV Visa

3. Cơ chế khuyến mại

1. Khuyến mãi chỉ áp dụng tại các khách sạn ""ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN KHUYẾN MẠI"" hoặc ""ĐƯỢC ÁP DỤNG PHIẾU GIẢM GIÁ"", chấp nhận thanh toán trả trước và đặt phòng phải được thực hiện tại đường dẫn hợp lệ như chỉ định: www.agoda.com/visavn.
2. Khuyến mãi áp dụng trên giá trị phòng (trước thuế, phí phục vụ và các loại phí phụ thu khác – nếu có).
3. Khuyến mãi được áp dụng cho các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN KHUYẾN MẠI” hoặc ""ĐƯỢC ÁP DỤNG PHIẾU GIẢM GIÁ"". Phần giảm giá sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán” sau khi chủ thẻ Visa đăng nhập số thẻ hợp lệ. Phần giá trị giảm thể hiện trước dòng thuế & phí dịch vụ của khách sạn & được áp dụng trước khi xác nhận giá cuối cùng của đơn đặt phòng. Ưu đãi này chỉ áp dụng khi khách hàng sử dụng thẻ Visa để thanh toán. Khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch chọn hình thức thanh toán trực tiếp tại khách sạn.
4. Khuyến mãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định).
5. Khuyến mãi không được chuyển đổi qua thành tiền mặt hoặc bất kì sản phẩm nào khác.
6. Chủ thẻ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi quy định và điều kiện của Visa và Agoda. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Visa và/hoặc Agoda là quyết định cuối cùng.
7. Visa và/hoặc Agoda có thể thay đổi điều kiện vào bất cứ thời điểm nào.
8. Khuyến mãi này độc lập & không liên quan đến bất cứ chương trình nào được thực hiện giữa Visa và chủ thẻ (ví dụ như về phương thức thanh toán, v.v).
9. Khuyến mại chỉ áp dụng cho các chủ thẻ Visa hợp lệ đang sở hữu thẻ Visa phát hành tại Việt Nam.
10. Khuyến mại áp dụng theo quy tắc ưu tiên người đến trước.
11. Visa và/hoặc Agoda có quyền dừng chương trình bất cứ lúc nào nếu ngân sách chương trình đã được sử dụng hết.