Traveloka: Ưu đãi đến 200.000 VNĐ vé máy bay, khách sạn, Xperience

Mức ưu đãi:  
Vé máy bay: Giảm 200.000 VNĐ cho hoá đơn 2.000.000 VNĐ (65 lượt/ tuần)
Phòng khách sạn: Giảm 150.000 VNĐ cho hoá đơn từ 1.500.000 VNĐ (30 lượt/tuần)
Xperience: Giảm 100.000 VNĐ cho hoá đơn từ 600.000 VNĐ (20 lượt)

Đối tượng áp dụng ưu đãi: Chủ thẻ thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân VPBank.

Thời gian ưu đãi: Từ 13/06/2022 đến hết 30/09/2022 hoặc đến khi hết ngân sách dành cho chương trình, tùy thuộc sự kiện nào xảy ra trước.

Địa điểm áp dụng: Website và ứng dụng Traveloka

CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY