The Pizza Company: Giảm 100k cho chủ thẻ tín dụng VPBankV

Mức ưu đãi: Giảm 100.000 VNĐ cho hóa đơn sau VAT từ 500.000 VNĐ
Đối tượng áp dụng ưu đãi: Chủ thẻ thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân VPBank.
Thời gian ưu đãi: Từ 15/6/2022 đến hết 31/8/2022 hoặc đến khi hết ngân sách dành cho chương trình, tùy thuộc sự kiện nào xảy ra trước.
Địa điểm áp dụng: Hệ thống nhà hàng The Pizza Company, tham khảo tại đây