Liên kết mới - Ưu đãi phơi sáng cùng Gojek

Nội dung chi tiết: 
 - Liên kết lần đầu - Ưu đãi đậm sâu: dành cho chủ thẻ tín dụng VPBank lần đầu liên kết ứng dụng Gojek 
+ Giảm  20.000đ cho hóa đơn GoRide từ 40.000đ 
+ Giảm  30.000đ cho hóa đơn GoCar từ 120.000đ 
+ Giảm  40.000đ cho hóa đơn GoFood từ 100.000đ 
*Tối đa 1 mã ưu đãi/dịch vụ/Khách hàng
 - Deal chiêu đãi bạn cũ: Thanh cho chủ thẻ tín dụng VPBank hiện hữu đã liên kết ứng dụng Gojek 
+ Giảm  15.000đ cho hóa đơn GoRide từ 35.000đ 
+ Giảm  20.000đ cho hóa đơn GoCar từ 100.000đ 
+ Giảm  30.000đ cho hóa đơn GoFood từ 120.000đ

*Tối đa 4 mã ưu đãi/dịch vụ/Khách hàng 
Thời gian: Từ 06/10/2024 đến 07/10/2024 (hoặc đến khi hết ngân sách chương trình tùy điều kiện nào trước đó đến, sau khi đã bổ sung đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật). 
Chi tiết xem  ở đây