Ưu đãi mùa bóng lăn - Săn ngay giá sốc tại Nguyễn Kim


Nội dung chi tiết: 

Chương trình 1:  Giảm giá trực tiếp  500.000 VNĐ cho sản phẩm từ 10.000.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank 
Chương trình 2: Giảm giá trực tiếp  2.000.000 VNĐ cho sản phẩm Tivi từ 20.000.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank 
Thời gian: Từ 01/06/2024 đến 31/08/2024 (hoặc đến khi hết danh sách chương trình tùy thuộc điều kiện nào đến trước đó, sau khi đã bổ sung đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật). 
Chi tiết xem  ở đây