VIETCOMBANK QUẬN 5 THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

 A. Thông tin chung:

- Tên cơ quan/đơn vị thông báo:

+ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quận 5

+ Địa chỉ: 2D - 2E Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5.

+ Điện thoại: 08. 39572974         Fax: 08. 39573380.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

1. Tên dự án: Cải tạo sửa chữa Phòng Giao dịch Trần Hưng Đạo trực thuộc Chi nhánh Quận 5.

- Địa chỉ: 821 - 823 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số: 1175/QĐ-QUN-HCNS ngày 01/11/2016 của Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quận 5.

3. Chủ đầu tư: Giám đốc Chi nhánh VCB Q5.

4. Giá dự toán, gồm các gói thầu:

a. Gói thầu lắp đặt Bảng hiệu mặt tiền cho Phòng Giao dịch Trần Hưng Đạo theo chuẩn thương hiệu Vietcombank :

- Giá trị gói thầu: 431.713.150 đồng (đã bao gồm VAT)

 b. Gói thầu cải tạo sữa chữa xây dựng:

- Giá trị gói thầu: 499.592.511 đồng (đã bao gồm VAT)

c. Gói thầu lắp đặt quầy giao dịch và đồ gỗ nội thất:

 - Giá trị gói thầu: 372.356.600 đồng (đã bao gồm VAT)

 d. Gói thầu lắp đặt thi công hệ thống điện, mạng, điện thoại, hệ thống báo cháy và hệ thống điều hòa không khí:

- Giá trị gói thầu: 287.672.000 đồng (đã bao gồm VAT)

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian tổ chức bắt đầu lựa chọn nhà thầu: tháng 11/2016.

8. Hình thức hợp đồng:

Tên gói thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói thầu lắp đặt Bảng hiệu

Trọn gói

20 ngày

Gói thầu lắp đặt quầy giao dịch và đồ gỗ nội thất

Trọn gói

20 ngày

Gói thầu cải tạo sữa chữa xây dựng

Đơn giá cố định

25 ngày

Gói thầu lắp đặt thi công hệ thống điện, mạng, điện thoại, hệ thống báo cháy và hệ thống điều hòa không khí

Đơn giá cố định

20 ngày