Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/ĐU ngày 20/10/2016 của Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Kế hoạch số 381-KH/ĐU ngày 01/11/2016  của Đảng ủy Trụ sở chính về công tác quy hoạch cấp ủy tại Đảng bộ Vietcombank và Đảng bộ Trụ sở chính. Chiều ngày 04/11/2016, tại Trụ sở chính Vietcombank, 198 Trần Quang Khải Hà Nội, Đảng ủy Trụ sở chính đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu  nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank. Tham dự Hội nghị có Các đồng chí trong Ban Điều hành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trụ sở chính, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Trụ sở chính, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Trụ sở chính. Đồng chí Nguyễn Danh Lương – Bí thư Đảng ủy TSC – Phó Tổng giám đốc chủ trì Hội nghị.

Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu  nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank

 Đồng chí Nguyễn Danh Lương – Bí thư Đảng ủy TSC, Phó Tổng giám đốc phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Danh Lương đã quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh tại Trụ sở chính. Quy hoạch cấp ủy là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh trong cấp ủy đảng trong đảng bộ Trụ sở chính; bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Đảng bộ Trụ sở chính.

Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu  nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank

 Các đại biểu tham dự Hội nghị bỏ phiếu giới thiệu nguồn nhân sự

 Sau khi nghe Ban kiểm phiếu báo cáo phương hướng nhân sự, tổng hợp danh sách giới thiệu nhân sự, các đồng chí cán bộ chủ chốt dự Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nguồn nhân sự với các nội dung: quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Trụ sở chính.

Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu  nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank

 Toàn cảnh Hội nghị

 Sau ½ ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu  nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank đã thành công tốt đẹp./.

 VCB News