CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MỞ THẺ NGAY - TIỀN LIỀN TAY

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MỞ THẺ NGAY - TIỀN LIỀN TAY

 • KH mở mới thẻ tín dụng Vietbank Visa
 • Chủ thẻ Vietbank Visa khi chi tiêu

Thẻ tín dụng quốc tế Vietbank Visa hợp lệ:

 • Vietbank Visa Luxury Platinum
 • Vietbank Visa Platinum
 • Vietbank Visa My Style

THỜI GIAN HƯỞNG ƯU ĐÃI

Từ ngày 15/02/2020 và đến hết ngày 05/04/2020

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG

Ưu đãi 1: Dành cho KH mở mới thẻ tín dụng Vietbank Visa

Tặng tiền ngay cho KH phát hành 1 thẻ chính và phát hành ít nhất 1 thẻ phụ, số tiền được tặng tương ứng với từng loại thẻ.

 

Ưu đãi 2: Dành cho Chủ thẻ Vietbank Visa khi chi tiêu

Mỗi tuần sẽ có 2 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng cho KH tích lũy nhiều giao dịch nhất và KH có tổng doanh số giao dịch cao nhất

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 • Ưu đãi 1:

  • Áp dụng cho KH mở mới thẻ tín dụng Vietbank Visa lần đầu tiên tại Vietbank.
  • Ưu đãi chỉ áp dụng cho KH là chủ thẻ chính.
 • Ưu đãi 2:

  • Áp dụng cho toàn bộ chủ thẻ Vietbank Visa (không phân biệt thẻ mở mới, thẻ hiện hữu).
 • Chỉ áp dụng cho Các giao dịch hợp lệ thỏa điều kiện của Vietbank