Chủ thẻ tín dụng Vietbank Visa nhận ưu đãi

Chu the tin dung Vietbank Visa nhan uu daiTừ 13/01 - 05/04/2020, Ngân hàng Việt Nam Thương tín (Vietbank) triển khai chương trình ưu đãi danh cho khách hàng là chủ thẻ tín dụng Vietbank Visa.

Nội dung ưu đãi

a. Mở thẻ nhận tiền liền: Tặng tiền ngay cho khách hàng mở mới thẻ chính thẻ Vietbank Visa và ít nhất 1 thẻ phụ tương ứng với từng loại thẻ:

- Thẻ Vietbank Visa My Style: 200.000 VNĐ

- Thẻ Vietbank Visa Platinum: 300.000 VNĐ

- Thẻ Vietbank Visa Luxury: 400.000 VNĐ

b. Quà tặng tích lũy: Chủ thẻ Vietbank Visa có cơ hội nhận thưởng 01 triệu đồng khi chi tiêu mỗi tuần.

- Quà tặng tích lũy 1: Tích lũy nhiều giao dịch chi tiêu nhất trong tuần (chỉ áp dụng cho các giao dịch từ 500.000 đồng trở lên)

- Quà tặng tích lũy 2: Tổng doanh số giao dịch chi tiêu cao nhất trong tuần (cả thẻ chính và thẻ phụ).

Quy định khác

- Trong suốt chương trình, mỗi khách hàng chỉ được tham gia nhận thưởng Quà tặng tích lũy tối đa 2 lần, 1 giải Quà tặng tích lũy 1 và 1 giải Quà tặng tích lũy 2 (nếu thỏa điều kiện).

- Nếu 1 chủ thẻ thỏa mãn điều kiện nhận đồng thời giải Quà tặng tích lũy 1 và giải Quà tặng tích lũy 2 thì sẽ chỉ nhận thưởng 1 giải Quà tặng tích lũy 1.