JCB | Tặng voucher 300.000 VND tại UNIQLO

Thời gian áp dụng

Từ nay đến 11/09/2022

Khách hàng áp dụng

Chủ thẻ tín dụng JCB Bản Việt

Nội dung ưu đãi

Nhận ngay Phiếu Quà Tặng UNIQLO trị giá 300.000 VND cho hóa đơn thanh toán từ 1.499.000 VND thành công bằng thẻ JCB Bản Việt.

Hướng dẫn sử dụng ưu đãi

  • Chủ thẻ JCB mua sắm tại các cửa hàng UNIQLO.
  • Tại quầy thu ngân, chủ thẻ JCB thanh toán hóa đơn giá trị từ 1.499.000 VND trở lên với thẻ JCB tại máy POS sẽ nhận ngay Phiếu Quà Tặng trị giá 300.000 VND.
  • Phiếu Quà Tặng được sử dụng cho lần mua sắm tiếp theo với giá trị hóa đơn từ 1.499.000 VND trở lên tại các cửa hàng UNIQLO.

Thể lệ chương trình

Xem chi tiết chương trình tại đây.