Quà tặng tri ân khách hàng cùng với SHB

Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành với SHB. Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021, SHB triển khai chương trình khuyến mại Quà tặng tri ân khách hàng

Lợi ích

Khách hàng tham gia tối thiểu 03 sản phẩm dịch vụ tại SHB, trong đó bao gồm tối thiểu 01 sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ với phí bảo hiểm thực nộp lần đầu thỏa mãn điều kiện của chương trình sẽ được nhận ngay quà tặng là Vàng SJC 999,9

Điều kiện

Quà tặng

Phí bảo hiểm thực nộp lần đầu/Hợp đồng bảo hiểm > 25 triệu đồng0.5 Chỉ vàng SJC 999,9
Phí bảo hiểm thực nộp lần đầu/Hợp đồng bảo hiểm > 50 triệu đồng1 Chỉ vàng SJC 999,9
Phí bảo hiểm thực nộp lần đầu/Hợp đồng bảo hiểm > 75 triệu đồng1.5 Chỉ vàng SJC 999,9
Phí bảo hiểm thực nộp lần đầu/Hợp đồng bảo hiểm > 100 triệu đồng2 Chỉ vàng SJC 999,9

Đối tượng và điều kiện

  • Áp dụng đối với các sản phẩm bảo hiểm: Kết nối thịnh vượng/Cuộc sống thịnh vượng/Đại gia An phúc của Daiichi Life Việt Nam triển khai tại SHB
  • Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian diễn ra chương trình và có hiệu lực sau thời gian cân nhắc
  • Không hạn chế số lượng quà tặng với mỗi khách hàng tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm đáp ứng điều kiện của chương trình