SỐNG YÊU THƯƠNG - VUI NHẬN QUÀ (MÙA 2)

adapt kv manulife songyeuthuong vuinhan qua 21 09 21 wobbler

Ngày triển khai: Từ ngày 01/11/2021 Đến hết ngày 31/12/2021.
Đối tượng áp dụng: Chương trình khuyến mại dành cho Khách hàng cá nhân khi tham gia bảo hiểm Manulife.

PHẠM VI TRIỂN KHAI: Toàn quốc

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG:

- Đối tượng 1: Dành cho KHCN có giao dịch thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm của Hợp đồng bằng Thẻ tín dụng quốc tế và Thẻ thanh toán quốc tế của SCB (người mua bảo hiểm là Chủ thẻ).

- Đối tượng 2: Dành cho tất cả KHCN còn lại.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: Với mỗi hợp đồng đạt chuẩn, khách hàng sẽ nhận được số tiền khuyến mại như sau:

Doanh số phí bảo hiểm thực thu năm đầu (FYP)/Hợp đồng
(Triệu đồng)
Số tiền khuyến mại/Hợp đồng (Đồng)
Đối tượng 1Đối tượng 2
50 ≤ FYP < 703.000.0002.500.000
70 ≤ FYP < 1005.000.0004.000.000
100 ≤ FYP < 15010.000.0008.000.000
150 ≤ FYP < 20014.000.00012.000.000
200 ≤ FYP < 30022.000.00018.000.000
300 ≤ FYP < 50032.000.00028.000.000
500 ≤ FYP < 70063.000.00055.000.000
700 ≤ FYP < 1.00085.000.00077.000.000
1.000 ≤ FYP < 2.000120.000.000110.000.000
FYP ≥ 2.000260.000.000240.000.000

Tải về chi tiết chương trình tại đây