CHUYỂN TIỀN NHANH – ƯU ĐÃI LỚN

01 11 chuyen tien nha uu dai lon thanh toan quoc te 30 10 21 wobbler

Ngày triển khai: Từ ngày 01/11/2021 Đến hết ngày 31/12/2021.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài tại SCB.

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài tại SCB sẽ được giảm 50% phí chuyển tiền ra nước ngoài.

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

  • Phí được giảm không bao gồm điện phí và phí thu hộ Ngân hàng nước ngoài.
  • Trường hợp mức phí chuyển tiền ra nước ngoài sau khi giảm thấp hơn mức thu tối thiểu của SCB thì SCB sẽ thu bằng mức thu tối thiểu.
  • Số tiền phí được giảm không thể chuyển nhượng hay quy đổi thành tiền mặt.
  • Không giới hạn số lần giảm phí đối với mỗi khách hàng trong suốt thời gian triển khai chương trình.
  • Cán bộ nhân viên SCB được tham gia chương trình này.
  • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, SCB có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật hiện hành.