TÀI KHOẢN HÀNH THÔNG – DẪN LỚP THÀNH CÔNG

Nam A Bank triển khai chương trình   “  TÀI KHOẢN HÀNH THÔNG – DẪN LỚP THÀNH CÔNG”  với nhiều ưu đãi hấp dẫn, vượt trội về thanh toán quốc tế dành cho khách hàng doanh nghiệp.

1. Thời gian triển khai: Đến hết ngày 31/12/2024.

2. Đối tượng khách hàng: Khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu mới, mở tài khoản và chưa phát sinh doanh nghiệp Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế tại Nam A Bank.

3. Mục đích chuyển tiền:  Thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu.

4. Sản phẩm áp dụng:

- Chuyển tiền quốc tế.

- Thanh toán nhờ thu (DA/DP).

- Thư tín dụng L/C.

5. Ưu tiên

- Đối với 10 giao dịch đầu tiên:

 Miễn phí 100% chuyển tiền quốc tế tại Công ty.

+ Giảm 50% các loại phí nhờ thu, L/C.

+ Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến eT/T chỉ từ 100.000 VND/giao dịch.

+ Ưu đãi tỷ giá mua – bán ngoại tệ lên đến 100 điểm so với giá niêm yết.

- Đối với các giao dịch tiếp theo:

+ Nếu tổng số doanh nghiệp có 10 giao dịch liền kề đạt từ 1 triệu USD trở lên: Khách hàng được tiếp tục duy trì các ưu đãi về phí ban đầu cho 10 giao dịch liền kề.

+ Nếu tổng số doanh nghiệp của 10 giao dịch liền kề trước ít hơn 1 triệu USD: Khách hàng được giảm 50% phí chuyển tiền quốc tế cho 10 giao dịch liền kề sau và duy trì các ưu đãi còn lại.

(*) Điều khoản, điều kiện áp dụng