MB ưu đãi chủ thẻ tín dụng

Từ ngày 12/11/2021 đến - 09/02/2022, Ngân hàng Quân đội (MB) triển khai chương trình quay thưởng may mắn "Xài thẻ ngay - Trúng iPhone 13 mỗi ngày" cho chủ thẻ tín dụng MB.

Theo đó, chủ thẻ tín dụng MB Visa hoặc MB JCB chỉ cần chi tiêu với giao dịch từ 50.000 VNĐ trở lên, sẽ được nhận mã quay thưởng iPhone 13 và lượt quay may mắn. Cụ thể:

- Các giao dịch thẻ trực tiếp quẹt tại POS: Chủ thẻ nhận được 01 mã quay thưởng và 01 lượt quay

- Các giao dịch chi tiêu online được nhân đôi quyền lợi: Chủ thẻ nhận được 02 mã quay thưởng và 02 lượt quay.

Cơ cu gii thưởng bao gm:

- Giải độc đắc iPhone 13: 90 giải. Mỗi ngày 1 giải.

- Giải 500.000đồng: 1.350 giải.

- Giải 200.000đồng: 1.350 giải.

- Giải 100.000đồng: 1.350 giải.

- Giải 50.000đồng: 9.000 giải.

- Giải 20.000đồng: 216.000 giải.

- Voucher giảm giá (TKSĐ, Lazada, Bamboo,…): 315.000 voucher

Giải độc đắc iPhone 13 được quay thưởng hàng ngày vào 16:00. Các mã quay thưởng của kỳ ngày hôm trước sẽ không được bảo lưu sang kỳ tiếp theo.

Các giải tiền mặt và voucher sẽ được khách hàng chủ động sử dụng lượt quay may mắn để quay thưởng trên App MBBank. Tối đa sử dụng 20 lượt/ngày/khách hàng.

Giao dịch được xét thưởng phải là giao dịch thành công qua POS hoặc Internet và được ghi nhận trên hệ thống của MB trong thời gian chương trình.

Hướng dn quay s trên App MBBank:

MB uu dai chu the tin dung 2

Khách hàng cần lưu ý rằng khi tham gia Chương Trình/đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện được cập nhật tại đây.