MB triển khai chương trình "Xuân gắn kết - Tết tri ân"

Từ ngày 09/01/2023 – 19/01/2023, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) hợp tác cùng các đối tác mang đến chương trình "Xuân gắn kết – Tết tri ân" dành riêng cho khách hàng MB.

Chi tiết chương trình ưu đãi:

  • Thiên Mộc Hương:

- Nội dung ưu đãi:

  + Giảm 20% trên tổng hóa đơn thanh toán.

  + Tặng 01 vòng tay may mắn ngũ trầm trị giá 500.000 VND khi mua 01 vòng tay trầm hương từ 1.590.000 VND trở lên.

- Thời gian áp dụng:

  + Từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 19/01/2023

- Điều kiện áp dụng:

  + Khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng và thanh toán bằng thẻ MB để được hưởng ưu đãi;

  + Khách hàng được đồng thời áp dụng 2 ưu đãi.

- Hướng dẫn nhận ưu đãi:

  + Bước 1: Khách hàng đến trực tiếp cửa hàng để chọn sản phẩm;

  + Bước 2: Khách hàng thanh toán bằng thẻ MB để nhận ưu đãi.

  • Saffron Việt Nam

- Nội dung ưu đãi:

  + Giảm thêm 15% trên tổng hóa đơn thanh toán

- Thời gian áp dụng:

  + Từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 19/01/2023

- Điều kiện áp dụng:

  + Khách hàng thanh toán bằng thẻ MB để được hưởng ưu đãi

  + Không cộng dồn chương trình khuyến mại khác

- Hướng dẫn nhận ưu đãi:

Mua trực tiếp:

  + Bước 1: Khách hàng đến trực tiếp cửa hàng để chọn sản phẩm;

  + Bước 2: Khách hàng thanh toán bằng thẻ MB để nhận ưu đãi.

Mua trực tuyến:

Trên Shoppe Mall:

  + Bước 1: Truy cập vào https://shopee.vn/saffronvietnam_official và lựa chọn sản phẩm;

  + Bước 2: Nhập mã voucher SAFFMB15 và thanh toán bằng thẻ MB để được hưởng ưu đãi.

Trên Tiki Mall:

  + Bước 1: Truy cập vào https://tiki.vn/cua-hang/saffron-vietnam và lựa chọn sản phẩm;

  + Bước 2: Nhập mã voucher MBBANK15 và thanh toán bằng thẻ MB để được hưởng ưu đãi.

  • Dr. Saffron:

- Nội dung ưu đãi:

  + Giảm thêm 15% trên tổng hóa đơn thanh toán

- Thời gian áp dụng:

  + Từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 19/01/2023

- Điều kiện áp dụng:

  + Khách hàng thanh toán bằng thẻ MB để được hưởng ưu đãi

  + Không cộng dồn chương trình khuyến mại khác

- Hướng dẫn nhận ưu đãi:

  + Bước 1: Truy cập vào http://shopee.vn/dr.saffron_official_store và lựa chọn sản phẩm;

  + Bước 2: Chọn sản phẩm bạn muốn mua và nhấn “Mua với voucher”;

  + Bước 3: Đến phần thanh toán thì nhấn “ Voucher của Shop”, nhập mã DRSAMB15 và thanh toán bằng thẻ MB để được hưởng ưu đãi.

  • Trầm Hương Hoàng Gia:

- Nội dung ưu đãi:

  + Giảm 30% trên tổng hóa đơn thanh toán.

- Thời gian áp dụng:

  + Từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 19/01/2023

- Điều kiện áp dụng:

  + Khách hàng thanh toán bằng thẻ MB để được hưởng ưu đãi

  + Áp dụng mua trực tiếp tại cửa hàng và trực tuyến trên website: https://tramhoanggia.com/

  + Không cộng dồn chương trình khuyến mại khác

- Hướng dẫn nhận ưu đãi:

' Mua trực tiếp:

  + Bước 1: Khách hàng đến trực tiếp cửa hàng để chọn sản phẩm;

  + Bước 2: Khách hàng thanh toán bằng thẻ MB để nhận ưu đãi.

  Mua trực tuyến:

  + Bước 1: Truy cập vào Website https://tramhoanggia.com/ và lựa chọn sản phẩm

  + Bước 2: Nhập thông tin khách hàng

  + Bước 3: Click vào phần đặt hàng

  + Bước 4: Trầm Hoàng Gia sẽ liên hệ với khách hàng để xác nhận thông tin đặt hàng.

  + Bước 5: Khách hàng thông báo là khách hàng MB, thanh toán chuyển khoản bằng tài khoản MB để được hưởng ưu đãi. (chụp màn hình chuyển khoản MB gửi cho cửa hàng)

  • Thế Giới Hải Sản:

- Nội dung ưu đãi:

   + Giảm 10% trên tổng hoá đơn

- Thời gian áp dụng:

   + Từ ngày 15/10/2022 đến hết ngày 15/10/2023

- Điều kiện áp dụng:

   + Khách hàng thanh toán bằng thẻ MB để được hưởng ưu đãi;

   + Không cộng dồn chương trình khuyến mại khác;

   + Không áp dụng mua mang về

- Hướng dẫn nhận ưu đãi:

  + Bước 1: Khách hàng đặt bàn trước qua hotline nhà hàng

  + Bước 2: Khách hàng qua nhà hàng ăn uống và thanh toán bằng thẻ MB để được hưởng ưu đãi

  • Thảo Mộc Hibiscus:

- Nội dung ưu đãi:

  + Giảm 35% trên tổng hóa đơn thanh toán (Tối đa mức giảm 10.000.000vnd) cho đơn hàng từ 100.000vnd.

- Thời gian áp dụng:

  + Từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 19/01/2023

- Điều kiện áp dụng:

  + Khách hàng thanh toán bằng thẻ MB để được hưởng ưu đãi

  + Áp dụng mua trực tiếp tại cửa hàng và trực tuyến trên website: https://thaomochibiscus.vn/

  + Không cộng dồn chương trình khuyến mại khác

- Hướng dẫn nhận ưu đãi:

Mua trực tiếp:

  + Bước 1: Khách hàng đến trực tiếp cửa hàng để chọn sản phẩm;

  + Bước 2: Khách hàng thanh toán bằng QR MB để nhận ưu đãi.

Mua trực tuyến:

  + Bước 1: Truy cập vào Website https://thaomochibiscus.vn/ và lựa chọn sản phẩm

  + Bước 2: Chọn sản phẩm trong mục Cửa hàng và Thêm vào giỏ hàng. Sau đó nhấn vào Xem giỏ hàng để lựa chọn sản phẩm cần mua.

  + Bước 3: Click vào Tiến hành thanh toán và nhập thông tin thanh toán (bao gồm thông tin và địa chỉ nhận hàng của khách hàng).

  + Bước 4: Lựa chọn phương thức thanh toán, kiểm tra lại thông tin và nhấn Đặt hàng.

  + Bước 5: Thảo Mộc Hibiscus sẽ liên hệ với khách hàng để xác nhận thông tin đặt hàng.

  + Bước 6: Khách hàng thông báo là khách hàng MB, thanh toán chuyển khoản bằng tài khoản MB để được hưởng ưu đãi. (chụp màn hình chuyển khoản MB gửi cho cửa hàng).

  • Tamaya Japanese Restaurant:

- Nội dung ưu đãi:

  + Giảm 15% trên tổng hóa đơn thanh toán.

- Thời gian áp dụng:

  + Từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 19/01/2023

- Điều kiện áp dụng:

  + Khách hàng thanh toán bằng thẻ MB để được hưởng ưu đãi;

  + Không cộng dồn chương trình khuyến mại khác.

- Hướng dẫn nhận ưu đãi:

  + Bước 1: Khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại hệ thống nhà hàng Tamaya Japanese Restaurant.

  + Bước 2: Khách hàng thanh toán bằng thẻ MB để nhận ưu đãi.

  • Nhà hàng Bogo BBQ:

- Nội dung ưu đãi:

  + Giảm 15% trên tổng hóa đơn thanh toán.

- Thời gian áp dụng:

  + Từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 19/01/2023

- Điều kiện áp dụng:

  + Khách hàng thanh toán bằng thẻ MB để được hưởng ưu đãi;

  + Không cộng dồn chương trình khuyến mại khác.

- Hướng dẫn nhận ưu đãi:

  + Bước 1: Khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại nhà hàng Bogo BBQ.

  + Bước 2: Khách hàng thanh toán bằng thẻ MB để nhận ưu đãi.