MB hợp tác với Bệnh viện thanh toán không chạm VietQR

Ngân hàng Quân Đội (MB) hợp tác cùng với Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cung cấp giải pháp an tâm khi thanh toán viện phí bằng VietQR - bệnh viện đầu tiên có giải pháp thanh toán không chạm, không tiền mặt mang lại sự an tâm cho khách hàng của MB trong thời kỳ đại dịch.

- Thanh toán nhanh, không cần tiền mặt, không cần chạm, không cần tiếp xúc, tất cả các thông tin thanh toán sẽ tự động hiển thị

- Chuẩn VietQR phục vụ thanh toán linh hoạt cho khách hàng của hơn 35 ngân hàng

Tiếp cận phương pháp thanh toán thông minh để hoàn toàn yên tâm khi khám chữa bệnh. Tham khảo địa chỉ gần bạn nhất và đặt lịch để được tư vấn tại: https://tamanhhospital.vn/