Chủ thẻ MB Visa Contactless được hoàn 20% tại hệ thống Winmart

Từ ngày 30/3 - 30/6/2022, chủ thẻ quốc tế Ngân hàng Quân đội - MB Visa Contactless thực hiện giao dịch hợp lệ tại hệ thống Winmart sẽ được nhận thêm 20% điểm VinID trên giá trị giao dịch hợp lệ, tương đương 30.000 đồng đối với người dùng ứng dụng VinID và tối đa 15.000 đồng đối với người dùng thẻ VinID.

Chủ thẻ MB Visa contactless đáp ứng điều kiện nhận ưu đãi theo thể lệ này sẽ được hoàn 20% giá trị giao dịch thành công bằng điểm VinID vào tài khoản VinID của khách hàng trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày chủ thẻ phát sinh giao dịch thành công, cụ thể:

- Mỗi Khách hàng thực hiện giao dịch thành công đáp ứng điều kiện tương ứng với 01 Tài khoản VinID tích điểm bằng Ứng dụng VinID chính chủ: được hoàn 20% giá trị giao dịch thành công (với giá trị phần thanh toán bằng thẻ MB Visa Contactless) tối đa 30.000 đồng.

Mỗi chủ thẻ được nhận tối đa 01 lần ưu đãi/ngày và tối đa 04 lần ưu đãi/tháng.

- Mỗi chủ thẻ thực hiện giao dịch thành công đáp ứng điều kiện tương ứng với 01 Tài khoản VinID tích điểm bằng Thẻ VinID được hoàn 20% giá trị giao dịch thành công (với giá trị phần thanh toán bằng thẻ MB Visa contactless) tối đa 15.000 đồng.

Mỗi chủ thẻ được nhận tối đa 01 lần ưu đãi/ngày và tối đa 01 lần ưu đãi/tháng.

Địa điểm và phạm vi áp dụng: Hệ thống siêu thị WinMart/WinMart+ toàn quốc đã trang bị thiết bị hỗ trợ thanh toán Contactless.

Điều kiện nhận ưu đãi:

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, Khách hàng đáp ứng điều kiện như được quy định dưới đây sẽ nhận được ưu đãi. Cụ thể:

- Có sử dụng thẻ MB Visa Contactless và thanh toán đơn hàng theo hình thức không tiếp xúc (đặt gần/chạm/vẫy thẻ MB Visa Contactless trước thiết bị thanh toán tại quầy thu ngân) khi mua sắm tại hệ thống siêu thị WinMart/ hệ thống cửa hàng tiện ích WinMart+ trên toàn quốc; và

- Có tích điểm bằng ứng dụng VinID/hoặc Thẻ VinID cho giá trị đơn hàng này tại các địa điểm áp dụng chương trình theo điều kiện chi tiết tại Thể lệ này.

Lưu ý:

- Mỗi Khách hàng được nhận 01 ưu đãi/ngày và không quá 05 ưu đãi/tháng. Tháng ở đây được làm rõ là tháng diễn ra chương trình, cụ thể: tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 của năm 2022.

- Trong trường hợp 1 ngày khách hàng có hơn 01 giao dịch hợp lệ, giao dịch tích điểm sẽ được tính là giao dịch đầu tiên thực hiện trong ngày.