MB tặng Voucher thai sản trị giá 5 triệu đồng

Từ 05 - 31/05/2022, Ngân hàng Quân đội (MB) triển khai tại 5 Chi nhánh gồm: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Thăng Long, Nghệ An và Bắc Ninh chương trình quà tặng Voucher thai sản trị giá 5 triệu đồng với mức phí chỉ 599.000 đồng.

Phạm vi bảo hiểm:

- Trong trường hợp người được bảo hiểm sinh con tại bệnh viện hoặc các cơ sở y tế hợp pháp sẽ được gói quà tăng trị giá:5.000.000 đồng tiền mặt.

-Nằm viện (nội trú) là việc người được bảo hiểm phải lưu trú tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế hợp pháp để sinh con.

- Cơ sở y tế bao gồm bệnh viện, trung tâm y tế, bệnh xá, trạm y tế, phòng y tế, trạm xá, nhà hộ sinh hay các cơ sở y tế được cấp phép hợp pháp để thực hiện việc sinh con.

- Sinh con bao gồm sinh thường, sinh mổ (mổ lấy thai), sinh khó bằng can thiệt hỗ trợ chuyên môn hỗ trợ sinh sản, sinh non (sinh từ tuần thứ 22 đến trước tuần thứ 37 của thai kỳ).

Quy tắc áp dụng: Theo quy tắc bảo hiểm Trợ cấp nằm viện phẫu thuật theo QĐ số 97/2016/QĐ-MIC ngày 01 tháng 01 năm 2016 của TGĐ Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân đội.

Đối tượng và điều kiện tham gia bảo hiểm:

- Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam

- Từ 18 tuổi đến 65 tuổi.

Phạm vi địa lý: Việt Nam.

Thời gian chờ: 300 ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm. (Thời gian chờ là khoảng thời gian mà quyền lợi bảo hiểm sẽ không được chi trả khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra).

Hủy hợp đồng bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm trước thời hạn: Trường mọi trường hủy hợp đồng trước thời hạn bảo hiểm theo yêu cầu của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm, MIC chấp nhận hủy hợp đồng nhưng không hoàn phí bảo hiểm cho dù đã phát sinh bồi thường hay chưa.

Điểm loại trừ: MIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm đối với các trường hợp sau:

- Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong, bệnh/hội chứng down, ung thư;

- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;

Những người đang trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế

MIC không chi trả trợ cấp nằm viện trong các trường hợp hoặc việc sinh con là hậu quả của các trường hợp sau:

- Các trường hợp không thuộc đối tượng đủ điều kiện tham gia bảo hiểm;

- Các trường hợp không phải nằm viện để sinh con;

- Các trường hợp điều trị biến chứng thai sản và hậu quả của biến chứng bao gồm nhưng không giới hạn sảy thai hoặc thai lưu; thai ngoài dạ con (tử cung); bỏ thai do mọi nguyên nhân; mang thai trứng nước…;

- Sinh con trong thời gian chờ;

- Sinh con tại các cơ sở y tế hợp pháp;

- Người được bảo hiểm vi phạm pháp luật, nội quy, quy định của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội

- Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động thể thao chuyên nghiệp; thể thao nguy hiểm; các hoạt động của lực lượng vũ trang

- Và các điểm loại trừ trong quy tắc bảo hiểm "Trợ cấp nằm viện và phẫu thuật" của MIC.

Thủ tục hồ sơ yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm:

1. Giấy yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC.

2. Chứng từ y tế:

- Giấy xuất viện.

- Giấy chứng sinh/Giấy khai sinh.

3. Giấy tờ tài liệu khác có liên quan đến việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo yêu cầu của MIC phù hợp với Quy tắc bảo hiểm và của pháp luật.