Đón hè rộn ràng - hoàn tiền liên tục

Chương trình khuyến mại: Đón hè rộn ràng - hoàn tiền liên tục

1.Tên Chương trình khuyến mại: Đón hè rộn ràng - hoàn tiền liên tục

2.Thời gian khuyến mại: Từ ngày17/05/2022đến hết ngày30/06/2022;

3.Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life có tên thương mại là:Hành Trình Hạnh Phúc,Ngày Mai Sẵn Sàng,Vững Tương Lai,Kiến Tạo Tương Lai,Món Quà Phú Quý.

4.Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Quà tặng là Tiền (Chi tiết tại Điểm 6).

5.Đối tượng Khách hàng: KHCN mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại quy định tại Điểm 3 nêu trên qua CVTV bảo hiểm thuộc Kênh Bancassurance tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch MB trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc, và thỏa mãn các điều kiện của Chương trình khuyến mại quy định tại Điểm 6 dưới đây.

6.Cơ cấu giải thưởng: Khách hàng của Chương trình khuyến mại sẽ được nhận Quà tặng theo quy định như sau:

6.1.Cơ cấu giải thưởng:

Quà tặng bằng Tiền được chuyển vào tài khoản Ngân hàng đăng ký trên Hồ sơ yêu cầu Bảo hiểm của Khách hàng tương ứng với từng Hợp đồng bảo hiểm.

6.2.Điều kiện về Hợp đồng bảo hiểm

- HĐBH bảo hiểm có sản phẩm chính là sản phẩm được liệt kê tại Điểm 3.

- Phí bảo hiểm kỳ đầu của từng HĐBH được nộp đầy đủ trong khoảng thời gian khuyến mại và đáp ứng điều kiện về Phí bảo hiểm thực đóng kỳ đầu tối thiểu nêu tại Mục 6.1 và HĐBH được phát hành chậm nhất vào ngày 30/06/2022;

- HĐBH không bị hủy/thay đổi phí trong Thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày Bên mua bảo hiểm nhận được HĐBH) dẫn đến không đủ điều kiện nhận Quà tặng của Chương trình khuyến mại. MB Ageas Life chỉ tặng quà cho các Bên mua bảo hiểm có HĐBH đã qua thời gian cân nhắc và/hoặc còn hiệu lực vào ngày 31/07/2022.

- Đối với Sản phẩm Món Quà Phú Quý, phí bảo hiểm thanh toán bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản (không áp dụng đối với hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng).