MSB giảm 10% phí chuyển tiền quốc tế trực tuyến

Từ nay đến 31/12/2021, đồng hành cùng doanh nghiệp trước những khó khăn trong quá trình giao thương quốc tế do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 gây ra, Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) triển khai chương trình Ưu đãi - giảm 10% phí chuyển tiền quốc tế, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh mới.

Chương trình được triển khai song song cùng tính năng Chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên kênh Ngân hàng điện tử M-Banking, với nhiều lợi ích mang lại như sau:

1. Tiết kiệm chi phí giao dịch:

- Giảm ngay 10% phí chuyển tiền quốc tế

- Áp dụng trong vòng 3 tháng từ thời điểm phát sinh giao dịch chuyển tiền quốc tế trực tuyến đầu tiên.

- Chương trình kéo dài từ nay cho đến 31/12/2021 hoặc khi có thông báo khác.

2. Tiện lợi Thanh toán quốc tế trực tuyến:

- Tinh gọn quy trình, hồ sơ, không phải ra quầy.

- Xử lý hồ sơ trong vòng 1giờ kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ.

- Phương thức xác thực nâng cao: Chữ ký số (**)

Lưu ý:

(*) Áp dụng đồng thời với các chương trình, chính sách ưu đãi phí Doanh nghiệp đang được hưởng tại MSB. Điện phí và phí Ngân hàng nước ngoài không thay đổi.

Doanh nghiệp liên hệ cán bộ phụ trách giao dịch của khách hàng tại MSB để cài đặt mức ưu đãi trước khi thực hiện các giao dịch quốc tế trực tuyến để hưởng ưu đãi.

(**) Để sử dụng tính năng này Checker của Doanh nghiệp cần xác thực bằng chữ ký số.

Để được tư vấn thêm, doanh nghiệp liên hệ cán bộ quản lý giao dịch của khách hàng tại MSB hoặc Hotline: 1800599999 (miễn phí) hoặc (024) 39445566, bấm phím 2.