MSB tài trợ 100% cho doanh nghiệp xây dựng đấu thầu trực tiếp

MSB tài trợ 100% cho doanh nghiệp xây dựng đấu thầu trực tiếp 

Ngày 24/5, Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) đã triển khai giải pháp tài trợ cho doanh nghiệp xây dựng đấu thầu trực tiếp gói thầu vốn ngân sách Nhà nước.

MSB là ngân hàng thương mại đầu tiên thiết kế riêng cho doanh nghiệp xây dựng gắn với lĩnh vực đầu tư công mà Chính phủ định hướng thúc đẩy với chính sách tài trợ vốn 100% không tài sản bảo đảm.

Đây là gói giải pháp đầu tiên trên thị trường của một ngân hàng thương mại được thiết kế riêng, gắn với lĩnh vực đầu tư công mà Chính phủ định hướng thúc đẩy. Đầu tư công được Chính phủ xác định là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động đồng thời tạo ra năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Giải pháp trên dành riêng cho các doanh nghiệp xây dựng đấu thầu trực tiếp gói thầu vốn ngân sách Nhà nước, với chính sách tài trợ vốn 100% không tài sản bảo đảm; hạn mức lên đến 15 tỷ đồng được phê duyệt trong 24 giờ. Đáng chú ý, MSB sẽ tăng thêm hạn mức tài trợ tối đa 200 tỷ đồng dựa trên hợp đồng đầu ra của doanh nghiệp.

Cùng với cơ chế trên, MSB áp dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia gói giải pháp trên như giảm đến 50% phí bảo lãnh cùng lãi suất cạnh tranh; tặng kèm thẻ tín dụng doanh nghiệp MSB Visa Business hạn mức lên đến 500 triệu đồng; đa dạng hình thức sử dụng vốn như phát hành bảo lãnh tham gia đấu thầu dự án, bổ sung vốn thực hiện hợp đồng đầu ra, thanh toán lương nhân viên, thấu chi và thẻ tín dụng doanh nghiệp…

Gói giải pháp trên là cơ sở để MSB nắm bắt, cũng như góp phần thúc đẩy mục tiêu chung của Chính phủ, tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng đang đấu thầu trực tiếp gói thầu vốn ngân sách Nhà nước qua gói giải pháp được thiết kế riêng nói trên.

Bên cạnh gói giải pháp trên, thời gian qua, MSB cũng đã tích cực xây dựng các chương trình, giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp ở các nhóm ngành cụ thể như dược-vật tư y tế, xuất nhập khẩu…