Café cùng KienlongBank

 + Thời gian: Từ nay cho đến 09/12/2022

+ Đối tượng thực hiện: Triển khai tại 03 ĐVKD trên mỗi cụm và trực thuộc 06 cụm sau: Cụm Hà Nội, Cụm Sài Gòn, Cụm Khánh Hoà, Cụm Bà Rịa Vũng Tàu, Cụm Cần Thơ, Cụm Rạch Giá 

+ Đối tượng tham gia: 

* Các cửa hàng kinh doanh ngành nghề Food & Beverage (có bán kèm sản phẩm thức uống café)

* Các quán/cửa hàng café

+ Điều kiện tham gia: 

* Thuộc địa bàn có ĐVKD của KienLongBank hoạt động;

* Chủ cửa hàng ký kết Hợp đồng liên kết giới thiệu Mở tài khoản thanh toán và thẻ KienlongBank;

* Cửa hàng ký hợp tác với tư các cá nhân: Mở tài khoản thanh toán KienlongBank và đăng ký kích hoạt ứng dụng KienlongBank Plus thành công;

* Cửa hàng ký hợp tác với tư cách tổ chức: Mở tài khoản thanh toán tại KienlongBank.

+ Mức ưu đãi áp dụng:

* Đối với cửa hàng hợp tác:

Điều kiện hưởng ưu đãi: Giới thiệu KH mới tải ứng dụng KienlongBank Plus và mở Combo Plus (gồm 1 Tài khoản thanh toán + 1 tài khoản ứng dụng KienlongBank Plus).

Hiệu lực và mức ưu đãi: Áp dụng theo chính sách thù lao dành cho Cộng tác viên theo Thông báo số 549B/TB-NHKL ngày 26/03/2022.

* Đối với KH tại cửa hàng:

Điều kiện hưởng ưu đãi: 

- Khách hàng (KH) chưa từng mở CIF tại KienlongBank;

- KH tải ứng dụng KienlongBank Plus và mở Combo Plus thành công.

Mức ưu đãi: Giảm trực tiếp 10.000 đồng khi KH thanh toán hoá đơn lần đầu trên ứng dụng KienlongBank Plus(*);

Hiệu lực ưu đãi: Trong tháng mở Comb Plus thành công.