COMBO TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP 5 TRONG 1 CỦA EXIMBANK

Thời gian triển khai: Từ ngày 22/08/2019

Đối tượng áp dụng: Khách hàng chưa hoặc đã có thanh toán tại

Nội dung combo:

COMBO TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP 5 TRONG 1

Ưu đãi phí dịch vụ

1. Tải khoản tiền gửi thanh toán

Miễn phí DV chọn số TK theo yêu cầu.

2. SMS Banking

3. Đăng kí mới gói IB thanh toán (*)Miển phí thường niên 2 năm đầu tiên
4. Đăng ký nộp thuế điện tửMiễn phí đăng ký.
5. Đăng ký thanh toán hóa đơn tự động (điện, nước, điện thoại, ADSL )Miễn phí đăng ký và phí thanh toán.

Điều kiện sử dụng combo:

  • Đăng ký mới dịch vụ có đánh dấu * (IB gói thanh toán), và
  • Đăng ký 2 trong 4 dịch vụ không đánh dấu *.

Qui định khác: Mỗi sản phẩm trong combo sẽ tuân thủ theo quy định riêng của từng sản phẩm.