Danh sách khách hàng nhận thưởng Giải Ngày Vàng – CTKM “Thanh toán dễ dàng, Vi vu hè sang”

Eximbank trân trọng thông báo danh sách khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng Giải Ngày Vàng – Đợt 5 CTKM “Thanh toán dễ dàng, Vi vu hè sang”

Thời gian xét thưởng:

  • Đợt 1: dành cho khách hàng tham gia chương trình trong thời gian từ 08:00:00 ngày 21/06/2019 đến 19:59:59 ngày 21/06/2019.
  • Đợt 2: dành cho khách hàng tham gia chương trình trong thời gian từ 08:00:00 ngày 28/06/2019 đến 19:59:59 ngày 28/06/2019.
  • Đợt 3: dành cho khách hàng tham gia chương trình trong thời gian từ 08:00:00 ngày 05/07/2019 đến 19:59:59 ngày 05/07/2019.
  • Đợt 4: dành cho khách hàng tham gia chương trình trong thời gian từ 08:00:00 ngày 12/07/2019 đến 19:59:59 ngày 12/07/2019.
  • Đợt 5: dành cho khách hàng tham gia chương trình trong thời gian từ 08:00:00 ngày 19/07/2019 đến 19:59:59 ngày 19/07/2019.
Giải thưởng: Tặng 50.000 đồng cho 150 khách hàng đầu tiên thực hiện nạp tiền VNTopup, mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên mỗi thứ 6 hàng tuần từ 8h đến 20h.
Danh sách khách hàng nhận thưởng
Danh sách khách hàng nhận thưởng Đợt 1 đến Đợt 4