Be: Giảm ngay 30.000 VNĐ cho chủ thẻ VPBank MasterCard

Nội dung ưu đãi: Mã ưu đãi số 1: Giảm giá 10.000 VNĐ cho chuyến xe có giá trị từ 40.000 VNĐ trở lên, áp dụng cho dịch vụ beBike
Mã ưu đãi số 2: Giảm giá 10.000 VNĐ cho đơn hàng có giá trị từ 40.000 VNĐ trở lên, áp dụng cho dịch vụ giao hàng beDelivery
Mã ưu đãi số 3: Giảm giá 30.000 VNĐ cho chuyến xe có giá trị từ 80.000 VNĐ trở lên, áp dụng cho dịch vụ beCar/ beTaxi
Mã ưu đãi số 4: Giảm giá 30.000 VNĐ cho đơn hàng có giá trị từ 80.000 VNĐ trở lên cho dịch vụ beFood
Thời gian ưu đãi: Từ 15/11/2022 đến hết 31/01/2023
Địa điểm ưu đãi: Ứng dụng Be
Chi tiết tại đây