Vietcombank Bình Dương thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Bình Dương thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Gói thầu: Xây dựng phòng máy ATM đặt tại Công ty TNHH Timberland (chi tiết vui lòng xem tại đây)

2. Gói thầu: Xây dựng mới nhà xe cho 2 phòng giao dịch VSIP và Tân Uyên thuộc Chi nhánh Bình Dương (chi tiết vui lòng xem tại đây)

VCB News