VietABank tặng tới 30% phí mua bảo hiểm nhân thọ MAP Life

Từ ngày 07/02 - 30/06/2022, Ngân hàng Việt Á triển khai chương trinh “An tâm gắn kết” tặng tới 30% phí cho người mua bảo hiểm nhân thọ MAP Life.

Đối tượng khách hàng là cán bộ, nhân viên VietABank và người thân tham gia bảo hiểm nhân thọ MAP Life tại VietABank (Mã Chương trình: VAB3)

Thời gian triển khai từ ngày 07/02/2022 tới hết ngày 30/06/2022 (hoặc đến khi hết hạn mức quà tặng tối đa).

Điều kiện áp dụng khi khách hàng mua mới sản phẩm bảo hiểm nhân thọ MAP Life tại VietABank với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã qua thời gian xem xét 21 ngày trong thời gian triển khai.

Số tiền phí bảo hiểm tối thiểu 10 triệu đồng/Hợp đồng.

Chương trình có tổng phí bảo hiểm cơ bản thực đóng của sản phẩm chính (không bao gồm phí trội/phí đóng thêm/phí các sản phẩm bổ trợ) từ 10 triệu đồng trở lên sẽ có cơ hội được nhận quà tặng là tiền với giá trị tương ứng với mức phí đóng.

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ MAP Life tại VietABank, khách hàng đủ điều kiện tham gia Chương trình sẽ được nhận ngay quà tặng bằng tiền lên tới 30% phí bảo hiểm sản phẩm Tâm An Bảo Phát và 5% phí bảo hiểm sản phẩm bổ trợ.