Chương trình “Gửi tiết kiệm tích điểm đổi quà” gắn bó dài lâu với hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn

Khi khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại quầy sẽ được tích điểm để đổi quà theo cơ chế sau

  1. Thời gian triển khai: Từ 1/11/2021 đến 31/12/2021 ho
  2. Sản phẩm áp dụng:
  • Tất cả các sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên tại quầy (không bao gồm Chứng chỉ tiền gửi, sản phẩm tích lũy, tiết kiệm bậc thang).
  • Khoản tiền gửi được tính bao gồm các khoản tái tục, gửi mới trong thời gian triển khai chương trình
  • Lãi suất áp dụng cho khách hàng bằng lãi suất niêm yết hiện hành.
  1. Chi tiết chương trình:

Cách thức tính điểm:

  • Điểm tích lũy của khách hàng trong thời gian triển khai chương trình được tính căn cứ vào số dư tiền gửi và kỳ hạn gửi của khách hàng tham gia, cụ thể:

Kỳ hạn gửi

Cống thức tính điểm

1 tháng

Số điểm = Số tiền gửi trên tài khoản (VND)/6.000.000

2 tháng

Số điểm = Số tiền gửi trên tài khoản (VND)/5.000.000

3 tháng

Số điểm = Số tiền gửi trên tài khoản (VND)/4.000.000

4 tháng

Số điểm = Số tiền gửi trên tài khoản (VND)/3.000.000

5 tháng

Số điểm = Số tiền gửi trên tài khoản (VND)/2.000.000

Từ 6 đến 60 tháng

Số điểm = Số tiền gửi trên tài khoản (VND)/1.000.000

Cơ cấu điểm đổi quà tặng:

Điểm quy đổi

Quà tặng (khách hàng đượctùy chọn 1 trong các loại quà tặng)

Từ 50 đến dưới 100 điểm

Evoucher 50.000 đồng/ Áo mưa/ Ly sứ/ Tiền chuyển khoản 50.000 đồng

Từ 100 điểm đến dưới 150 điểm

Evoucher 100.000 đồng/ Nón bảo hiểm/ Dù cầm tay/Tiền chuyển khoản 100.000 đồng

Từ 150 điểm đến dưới 200 điểm

Evoucher 150.000 đồng/ Bình giữ nhiệt/ Tiền chuyển khoản 150.000 đồng/

Từ 200 điểm đến dưới 300 điểm 

Evoucher 200.000đ/ Tiền chuyển khoản 200.000 đồng

Từ 300 điểm trở lên

Evoucher 300.000đ/ Tiền chuyển khoản 300.000 đồng

Mỗi khách hàng chỉ đổi điểm nhận quà 1 (một) lần trong suốt thời gian triển khai chương trình.

Khách hàng có thể tùy chọn quà tặng để đổi điểm và ký nhận quà tặng tại điểm giao dịch.

Đối với quà tặng vật chất: Khách hàng có thể đổi điểm lấy quà tặng bất kỳ thời giàn nào trong suốt thời gian triển khai chương trình.

Đối với quà tặng là evoucher hoặc tiền chuyển khoản vào tài khoản thanh toán: Quà tặng được trao cho khách hàng vào tuần đầu tiên của mỗi tháng và tối đa 10 ngày sau khi kết thúc chương trình. Quà tặng evoucher sẽ được gửi sms và/ hoặc email

Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ hotline 1900 555 596 để được hỗ trợ.