Tặng eVoucher 1.000.000 VNĐ Mykingdom và giảm 50% phí thường niên

Chi tiết ưu đãi

Chủ thẻ VIB Family Link khi thực hiện liên kết thẻ với vợ/chồng, người thân, bạn bè, người yêu và kích hoạt cả 02 Thẻ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ đầu tiên sẽ nhận được các ưu đãi sau:

  • Giảm 50% phí thường niên trọn đời cho cả 02 Thẻ (*)
  • Nhận eVoucher trị giá 1.000.000 VNĐ mua sắm tại Mykingdom.

* Lưu ý: Khách hàng cần liên kết trước khi kích hoạt Thẻ để được hưởng ưu đãi miễn giảm phí thường niên từ năm đầu tiên.

Thời gian khuyến mại: Từ 00h00 ngày 14/01/2022 đến 23h59 ngày 30/06/2022

Đối tượng: Chủ thẻ tín dụng VIB Family Link mở mới

Thể lệ: Thể lệ chương trình xem tại đây