Ưu đãi dành cho chủ thẻ SHB Mastercard khi chi tiêu tại Grab

Lợi ích

 • Thời gian khuyến mại: Từ nay đến ngày 31/12/2021
 • Hàng hóa, dịch vụ khuyến mãi: Thẻ SHB Mastercard
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi: Mã Điện tử (Mã giảm giá)
 • Địa bàn (phạm vi) khuyến mãi: trên Ứng Dụng Grab tại Việt Nam
 • Hình thức khuyến mãi: Giảm giá trực tiếp trên hóa đơn
 • Nội dung chương trình khuyến mãi:
 • Chương trình 1 – dành cho tất cả chủ thẻ SHB Mastercard
 • STT
  Tiêu chíNội dung chương trình
  1Thời gian áp dụngTất cả các ngày trong tuần từ 01/11/2021 đến 31/12/2021
  2Đối tượng áp dụngToàn bộ chủ thẻ SHB Mastercard
  3Mặt hàng và địa điểm áp dụngDịch vụ GrabFood & GrabMart trên ứng dụng Grab
  4Nội dung ưu đãiChủ thẻ MasterCard chi tiêu trên ứng dụng Grab trong thời


  gian khuyến mãi sẽ được tặng mã giảm giá như sau:

  – 30.000 VND đối với dịch vụ GrabFood cho giao dịch từ 100.000 đồng trở lên

  – 30.000 VND đối với dịch vụ GrabMart cho giao dịch từ 200.000 đồng trở lên

  5Điều kiện áp dụng– Chủ thẻ MasterCard thanh toán bằng thẻ MasterCard cho


  dịch vụ GrabFood & GrabMart trên Ứng dụng Grab.

  – Mỗi chủ thẻ được áp dụng tối đa 02 mã GrabFood & 02 mã GrabMart/ tuần

  – Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi

  khác tại Ứng dụng Grab.

  – Ưu đãi tính trên giá trị đơn hàng (không bao gồm phí vận chuyển và các phụ phí khác)

  – Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản Ứng dụng Grab mới nhất

  – Số lượng mã giảm giá có hạn nên KH thực hiện giao dịch sớm hơn sẽ được ưu tiên nhận thưởng

  – Chương trình có thể kết thúc sớm khi sử dụng hết ngân

  sách

 • Chương trình 2 – dành cho chủ thẻ SHB Mastercard lần đầu thanh toán bằng thẻ Mastercard 
 • STT
  Tiêu chíNội dung chương trình
  1Thời gian áp dụngNgày 08/11, 22/11, 06/12, 22/12
  2Đối tượng áp dụngChủ thẻ lần đầu thanh toán bằng thẻ Mastercard trên ứng


  dụng Grab

  3Mặt hàng và địa điểm áp dụngDịch vụ GrabFood trên ứng dụng Grab
  4Nội dung ưu đãiChủ thẻ lần đầu thanh toán bằng thẻ Mastercard trên ứng


  dụng Grab trong thời gian khuyến mãi sẽ được tặng mã

  giảm giá như sau:

  – 50.000 đồng đối với dịch vụ GrabFood cho giao dịch từ 100.000 đồng trở lên

  5Điều kiện áp dụng– Chủ thẻ lần đầu thanh toán bằng thẻ MasterCard thanh


  toán bằng thẻ MasterCard trên Ứng dụng Grab..

  – Mỗi chủ thẻ được áp dụng 01 lần

  – Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi

  khác tại Ứng dụng Grab.

  – Ưu đãi tính trên giá trị đơn hàng (không bao gồm phí vận chuyển và các phụ phí khác)

  – Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản Ứng dụng Grab mới nhất

  – Số lượng mã giảm giá có hạn nên KH thực hiện giao dịch sớm hơn sẽ được ưu tiên nhận thưởng

  – Chương trình có thể kết thúc sớm khi sử dụng hết ngân

  sách

 • Đối tượng và điều kiện

  • Đối tượng được hưởng khuyến mãi: Chủ thẻ SHB Mastercard thỏa mãn điều kiện chương trình
  • Địa điểm áp dụng: Dịch vụ GrabFood & GrabMart trên Ứng dụng Grab