VAY TIÊU DÙNG CÙNG SACOMBANK PAY

Khách hàng có thể sử dụng tính năng Vay tiêu dùng trên  để giải ngân khoản vay trên ứng dụng với lãi suất góp đều hấp dẫn 0.84%/tháng nhằm phục vụ thanh toán các nhu cầu chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày theo hạn mức thẻ tín dụng hiện hữu hoặc theo tỷ lệ trên hạn mức trên sổ tiết kiệm tại Sacombank.

1. Nội dung chương trình

 • Kì hạn: 6, 12, 24 tháng
 • Giá trị đăng ký tối thiểu: 6 tháng
 • Phương thức tính lãi: Góp đều
 • Phí thanh toán trước hạn: 3%* Dư nợ gốc còn lại
 • Lãi suất góp đều: 0.84%/tháng
 • Giá trị đăng ký tối đa: 100,000,000 đồng

2. Các điều kiện áp dụng:

 • Có thẻ tín dụng cá nhân tại Sacombank, là chủ thẻ chính và thẻ đang hoạt động;
 • Không phát sinh thanh toán trễ hạn, quá hạn tại thời điểm đăng ký khoản vay;
 • Có quan hệ tiền gửi tại Sacombank.

Số tiền gốc và lãi chia đều các kì hạn thanh toán. Giải ngân, thanh toán và tất toán chỉ duy nhất qua Sacombank Pay

3. Cách thức thực hiện:

 • Bước 1: Nhập số tiền đề nghi vay theo han mức đã hiển thị
 • Bước 2: Chọn kỳ hạn vay, ứng dụng sẽ tự động tính toán và hiển thị số tiền trả hàng tháng.
 • Bước 3: Kiểm tra lại thông tin khoản vay. Chọn đăng ký.
 • Bước 4: Đọc , đồng ý điều kiện và điều khoản vay. Chọn đồng ý
 • Bước 5: Ứng dụng sẽ nhận thông tin yêu cầu của khách hàng và hiện thị nội dung thông báo khoản vay sẽ được giải ngân trong ngày. Khoản vay sẽ được giải ngân ngay trong 1 phút.

Khách hàng có thể quản lý khoản vay dễ dàng: xem ngày thanh toán, số tiền thanh toán hàng tháng, phí tất toán trước hạn, dư nợ gốc còn lại.