Sacombank đã thu hồi được gần 35.700 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2019 của Sacombank đạt gần 1.500 tỷ đồng, hoàn thành 55% kế hoạch năm. 

Sacombank đã thu hồi được gần 35.700 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng

Ảnh minh họa.

Ngày 12/7/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã STB) tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Tại hội nghị, Sacombank cho biết lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt gần 1.500 tỷ đồng, tương đương 55% kế hoạch năm.

Tổng tài sản đến cuối tháng 6/2019 đạt hơn 439.000 tỷ đồng, trong đó Sacombank chú trọng tái cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư của Sacombank đạt gần 398.000 tỷ đồng; cho vay đạt hơn 279.000 tỷ đồng, danh mục cho vay được cơ cấu theo hướng giảm cho vay kinh doanh bất động sản, tăng cho vay sản xuất kinh doanh, phát triển tín dụng tiêu dùng, tín dụng xanh, chung tay “xoá” tín dụng đen nhằm từng bước gia tăng thị phần.

Mạng lưới Sacombank hiện có 566 điểm giao dịch tại 48/63 tỉnh thành Việt Nam, Lào và Campuchia.

Theo thông tin từ Sacombank, chất lượng tín dụng của ngân hàng cũng được kiểm soát tốt trong kỳ, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,11% xuống 1,96%. Dịch vụ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đem về nguồn thu gần 1.400 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Các tỷ lệ an toàn đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh khởi sắc, Sacombank cũng tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, bám sát các mục tiêu tại Đề án tái cơ cấu. Theo đó, Sacombank đã tăng cường thu hồi nợ xấu và tài sản tồn đọng với hơn 11.000 tỷ đồng đã xử lý trong 6 tháng đầu năm.

Như vậy, lũy kế từ khi triển khai Đề án đến nay, Sacombank đã thu hồi được gần 35.700 tỷ đồng.

Với nền tảng vững chắc, 6 tháng cuối năm 2019, Sacombank tiếp tục gia tăng năng lực tài chính, đẩy mạnh huy động và phát triển dịch vụ, nâng cao chất lượng và đột phá về sản phẩm dịch vụ… nhằm cam kết nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch 2019.