Tài khoản mở ra – Quà không giới hạn

Khách hàng áp dụng: Khách hàng Cá nhân giới thiệu hoặc mở mới Tài khoản thanh toán eKYC trên ứng dụng Sacombank PayThông tin chi tiết chương trình

Dành cho Khách hàng mới:

  • Tặng 50.000 VND khi đăng ký, định danh, mở tài khoản và nhập mã giới thiệu trên Sacombank Pay.
  • Mỗi khách hàng được tặng 1 lần.

Dành cho Người giới thiệu:

  • Tặng 20.000 VND/lượt giới thiệu thành công khách hàng mới đăng ký, định danh, mở tài khoản và nhập mã giới thiệu trên Sacombank Pay.
  • Không giới hạn số lượt giới thiệu thành công.

Chi tiết thể lệ chương trình tại đây