Chung bước an vui - Rước vàng đầy túi

Chung bước an vui - Rước vàng đầy túiKhách hàng áp dụng: Khách hàng cá nhânThông tin chi tiết chương trình

A. Ưu đãi cho khách hàng bảo hiểm hiện hữu (KH) giới thiệu thành công khách hàng mới tham gia Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (HĐBH):

  • Tặng tiền: Tặng 7% phí bảo hiểm thực nộp kỳ đầu (IP) áp dụng với HĐBH có IP từ 20 triệu VND trở lên.
  • Tặng vàng SBJ:
    • Tặng 0,5 chỉ vàng SBJ cho KH có số lượng HĐBH giới thiệu cao nhất chương trình của mỗi Khu vực. (Điều kiện: Có tổng số lượng HĐBH >= 2 HĐ).
    • Tặng 0,5 chỉ vàng SBJ cho KH có tổng doanh số phí IP cao nhất chương trình của mỗi Khu vực. (Điều kiện: Tổng số IP >= 40 triệu VND).

Xem chi tiết Điều khoản & điều kiện tại Thể lệ.

B. Ưu đãi dành cho khách hàng mới tham gia HĐBH:

Chương trình “Gia tăng ưu đãi - Bảo vệ tương lai” (đến 31/12/2024)

  • Hoàn đến 35% phí tham gia bảo hiểm.
  • Miễn phí chuyển đổi trả góp 0% qua thẻ tín dụng Sacombank.

Xem chi tiết Tại đây.