Sinh nhật vàng - Ngàn ưu đãi

Từ 18/11 - 31/12/2022, khách hàng Cá nhân và Doanh nghiệp tham gia Gửi tiền tại quầy sẽ được ưu đãi tặng ngay vào tài khoản thanh toán/tài khoản thẻ tín dụng/tài trợ các hoạt động của doanh nghiệp:

  • Kỳ hạn 6 tháng: tặng 0,5 tháng tiền lãi
  • Kỳ hạn 12 tháng: tặng 1 tháng tiền lãi

Áp dụng cho mức gửi tối thiểu 300 triệu VND đối với khách hàng Cá nhân và 500 triệu VND đối với khách hàng Doanh nghiệp.

Đặc biệt: Kỳ hạn càng dài lãi suất càng hấp dẫn

  • Biểu lãi suất Tiền gửi cho Khách hàng Cá nhân (Chi tiết)
  • Biểu lãi suất Tiền gửi cho Khách hàng Doanh nghiệp (Chi tiết)