1 BƯỚC VI VU - HOÀN TIỀN THỎA CHÍ

Chủ thẻ thanh toán Sacombank Mastercard và thẻ tích hợp Sacombank Mastercard Only One sẽ được hoàn tiền giao dịch thanh toán nước ngoài & trong nước từ 11/11/2022 – 11/01/2023, cụ thể:

  • Hoàn 50% (tối đa 300.000 VND) giao dịch thanh toán nước ngoài
  • Hoàn 30% (tối đa 100.000 VND) giao dịch thanh toán trong nước (bao gồm giao dịch DCC)

Lưu ý:

  • Giao dịch DCC là các giao dịch Việt Nam đồng mà khách hàng thực hiện qua POS/online tại các điểm giao dịch có máy chủ đặt tại nước ngoài.
  • Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách hoàn tiền
  • Mỗi khách hàng được tham gia cùng lúc 2 chương trình hoàn tiền giao dịch trong nước và nước ngoài (1 giao dịch/khách hàng/chương trình) với mức hoàn tối đa/2 chương trình là 400.000 VND
  • Vui lòng tham khảo Thể lệ chương trình tại đây.