Tặng tới 500.000đ khi gửi tiết kiệm online và nhận lãi suất luôn cao hơn tại quầy tới 0,6%/năm

1. Cơ cấu giải thưởng

Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại sẽ nhận được quà tặng là tiền chuyển vào tài khoản thanh toán của chính khách hàng mở tại PVcomBank ngay thời điểm gửi tiết kiệm trực tuyến thành công

STT

Số tiền gửi tiết kiệm VNĐ  (tính trên mỗi khoản tiền gửi)

Quà tặng (VNĐ)

1

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

50.000

2

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

100.000

3

Từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng

200.000

4

Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng

300.000

5

Từ 500 triệu đồng trở lên

500.000

Không giới hạn số lượng quà tặng một khách hàng nhận được trong thời gian triển khai chương trình

2. Sản phẩm áp dụng:

STT

Kênh giao dịch

Sản phẩm

Kỳ hạn gửi

1

Trực tuyến

Tiền gửi Đại chúng

Từ 06 tháng trở lên

Tiết kiệm trả lãi trước

Tiết kiệm bậc thang

3. Hình thức áp dụng:

Áp dụng ưu đãi cho các khoản tiền gửi trực tuyến mở mới tại PVcomBank trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại (không áp dụng cho các khoản tiền gửi tự động quay vòng) trên:

Điều khoản & Quy định

Thời gian áp dụng: Từ nay đến hết ngày 19/12/2022 (hoặc đến khi hết quà tặng, tùy theo điều kiện nào đến trước)

Thông tin chi tiết Thể lệ chương trình vui lòng xem tại đây.