PVOne - ĐÓN LỘC VỀ NHÀ

Thêm ưu đãi, thêm trải nghiệm với hàng triệu cơ hội nhận điểm thưởng từ chương trình khách hàng thân thiết PVOne khi giao dịch cùng PVcomBank mỗi ngày

Thời gian: Từ nay – 09/02/2023 hoặc đến khi quà tặng được trao tặng hết, tùy theo điều kiện nào đến trước

Đối tượng hưởng ưu đãi: Khách hàng là cá nhân người Việt Nam có sử dụng ứng dụng PV Mobile Banking và/hoặc các sản phẩm dịch vụ: Tiết kiệm, Tài khoản thanh toán, Thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).

Hình thức ưu đãi: Quay thưởng với quà tặng là điểm thưởng PVOne của PVcomBank.

Cơ cấu giải thưởng:

STT

Hạng mục

Điểm PVOne

Giá trị giải (VND)

Số lượng giải

Thành tiền (VND)

1

Giải 1

3,000,000

3,000,000

01

3,000,000

2

Giải 2

1,000,000

1,000,000

05

5,000,000

3

Giải 3

500,000

500,000

10

5,000,000

4

Giải 4

200,000

200,000

30

6,000,000

5

Giải 5

100,000

100,000

50

5,000,000

6

Giải 6

50,000

50,000

100

5,000,000

7

Giải 7

10,000

10,000

200

2,000,000

8

Giải 8

2,000

2,000

5,000

10,000,000

9

Giải 9

1,000

1,000

259,000

259,000,000

10

Giải 10

0

Thêm 01 lượt quay

100,000

0

 

Tổng

 

 

364,396

300,000,000

Tổng ngân sách: 300,000,000 VND (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn).

Các giao dịch thỏa mãn điều kiện để nhận lượt tham gia quay thưởng:

STT

TÊN SẢN PHẨM

LƯỢT QUAY

GHI CHÚ

1

Truy cập trang đổi quà PVOne

01 lượt quay/lần truy cập

Tối đa 02 lượt quay/ngày

Truy cập trang đổi quà PVOne bằng cách click vào nút “Đổi quà” trên màn hình trang chủ ứng dụng PV Mobile Banking/Internet Banking của PVcomBank

2

Gửi tiết kiệm online

01 lượt quay/ngày

Với sổ tiết kiệm mở mới thành công trên Internet Banking hoặc ứng dụng PV Mobile Banking của PVcomBank, có giá trị từ 10 triệu đồng và kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

3

Gửi tiết kiệm tại quầy

05 lượt quay/ngày

Với sổ tiết kiệm mở mới thành công tại quầy giao dịch PVcomBank, có giá trị từ 10 triệu đồng và kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Lượt quay được ghi nhận vào ngày T+1.

4

Chuyển tiền ngoài hệ thống

01 lượt quay/ngày, khi giao dịch thành công có giá trị từ 100.000 đồng trở lên

  • Bao gồm chuyển tiền nhanh 24/7 (qua thẻ/tài khoản/Qrcode) và chuyển tiền liên ngân hàng)
  • Ghi nhận lượt quay khi khách hàng thực hiện giao dịch ghi nợ thành công.

5

Số dư tăng net theo ngày của tài khoản số đẹp

01 lượt quay/ngày

 

  • Số dư cuối ngày ngày T cao hơn ngày T-1 từ 1 triệu đồng trở lên. Ghi nhận lượt quay vào ngày T+1.

6

Thanh toán thẻ tín dụng online

03 lượt quay/giao dịch thành công từ 500.000 đồng trở lên

Tối đa 12 lượt quay/ngày

  • Không bao gồm giao dịch: trích nợ tự động, thanh toán qua POS
  • Ghi nhận lượt quay vào ngày giao dịch được ghi nhận thành công trên hệ thống thẻ của PVcomBank.
  • Lượt quay được ghi nhận vào ngày T+1.

7

Khách hàng trúng giải “Thêm lượt”

01 lượt quay

  • Ghi nhận lượt quay tại thời điểm trúng giải


Điều khoản & Quy định: Thể lệ Chương trình tại đây.

Thông tin ưu đãi:

Quà tặng trong chương trình là điểm thưởng PVOne (Điểm thưởng chương trình khách hàng thân thiết của PVcomBank), sử dụng để đổi quà trên hệ thống quà tặng PVOne của PVcomBank.

Khách hàng trúng thưởng dễ dàng đổi quà qua các cách sau:

  • Cách 1: Mục “Đổi quà” trên ứng dụng PV Mobile Banking.
  • Cách 2: Mục “Đổi quà” trên Internet Banking của PVcomBank.

Thời hạn: Điểm thưởng PVOne khách hàng nhận được từ chương trình quay số “Đón lộc về nhà” có hiệu lực đến 31/12/2024.