PG Bank triển khai chương trình ưu đãi “Bách niên – Phát tài” dành cho Khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm.

Nhằm tri ân Quý Khách hàng, PG Bank đang triển khai chương trình ưu đãi tiền gửi tiết kiệm dành cho Khách hàng cá nhân như sau:

- Tên chương trình: “Bách niên – Phát tài

- Điều kiện áp dụng: Khách hàng có tài khoản thanh toán còn hoạt động tại PG Bank và duy trì số dư tối thiểu 1.000.000 VND (một triệu đồng) trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ khi mở khoản tiền gửi tiết kiệm (ngoại trừ khách hàng có độ tuổi từ 75 trở lên). 

- Kỳ hạn áp dụng: 13 tháng.

- Số tiền gửi tối đa hưởng ưu đãi: 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng)/ 01 Khách hàng/ ngày.

- Độ tuổi và mức lãi suất tối đa:

Độ tuổi
Mức lãi suất cộng thêm tối đa so với lãi suất niêm yết (%/năm)Lãi suất áp dụng tối đa (%/năm)
Từ 41 đến 50 tuổi
0,1
7,4
Từ 51 đến 60 tuổi0,27,5
Từ 61 tuổi trở lên0,37,6