CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO CHỦ THẺ PG BANK

Cụ thể:

  • Hoàn tiền 500,000 VND với khách hàng gia hạn thẻ có lịch sử chi tiêu trên 30 triệu VND/năm.
  • Hoàn tiền 300,000 VND cho khách hàng phát hành thẻ mới, gia hạn thẻ có lịch sử chi tiêu từ 30 triệu/năm trở xuống.
  • Khách hàng gia hạn thẻ và phát hành thẻ mới có mức chi tiêu tối thiểu 5 triệu VND trong thời gian chương trình.