OceanBank quy định xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất Thẻ tiết kiệm

Ngân hàng Đại dương (OceanBank) ban hành quy định trong việc xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất Thẻ tiết kiệm.

Khi phát hiện mất Thẻ tiết kiệm, người gửi tiền (bao gồm cả người giám hộ, người đại diện theo pháp luật) trực tiếp đến Điểm giao dịch của OceanBank để thực hiện các thủ tục khai báo mất Thẻ tiết kiệm.

Điểm giao dịch thực hiện khai báo thông tin báo mất Thẻ tiết kiệm lên hệ thống của OceanBank, thực hiện phong tỏa toàn bộ số dư Thẻ tiết kiệm và chỉ thực hiện thủ tục cấp lại Thẻ tiết kiệm hoặc thanh toán Thẻ tiết kiệm sau tối thiểu 30 ngày (theo lịch kể từ ngày người gửi tiền báo mất Thẻ tiết kiệm) theo quy định của OceanBank.

OceanBank không chi trả đối với các Thẻ tiết kiệm bị nhàu nát, rách, tẩy xóa nội dung. Trường hợp này, người gửi tiền trực tiếp đến Điểm giao dịch của OceanBank để thực hiện các thủ tục khai báo hỏng Thẻ tiết kiệm và đề nghị cấp lại Thẻ tiết kiệm mới. OceanBank sẽ thu hồi lại Thẻ tiết kiệm báo hỏng của người gửi tiền.

Thông tin chi tiết, liên hệ: Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất hoặc gọi 1800 58 88 15.