Mua sắm mê ly, nhận ngay ưu đãi “khủng” với thẻ tín dụng NAM Á Bank

Ưu đãi

 

Mua sắm mê ly, nhận ngay ưu đãi “khủng” tại Siêu thị Điện máy – Nội thất Chợ Lớn:

• Giảm 500,000 VNĐ cho đơn hàng có giá trị từ 5,000,000 VNĐ từ 01/11 - 31/01/2022

• Giảm ngay 800,000 VNĐ cho đơn hàng có giá trị từ 6,000,000 VNĐ vào các ngày 11/11 và 12/12/2021

• Giảm 1 triệu đồng cho đơn hàng có giá trị từ 8,000,000 VNĐ vào tuần lễ Black Friday (ngày 22/11 - 28/11/2021.)

Mua sắm ngay!

(*) Hướng dẫn mua hàng online để được áp dụng ưu đãi, xem tại đây.

Thông tin chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH: TÂN TRANG TỔ ẤM
ĐÓN “BÌNH THƯỜNG MỚI” CÙNG NAM A BANK
 

1.    Nội dung khuyến mại: 
- Giảm ngay 500,000 VND cho đơn hàng có giá trị từ 5,000,000VND.
- Điều kiện:
•    Áp dụng cho 150 đơn hàng đầu tiên trong suốt chương trình.
•    Đơn hàng phải có ít nhất 01 sản phẩm giá từ 500,000VND trở lên.
•    Mỗi chủ thẻ hợp lệ chỉ nhận ưu đãi tối đa 01 (một) lần trong suốt chương trình.
2.    Thời gian chương trình: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/01/2022 (không áp dụng cho các ngày 11/11/2021, 12/12/2021 và từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)
3.    Đối tượng áp dụng: 
-    Khách hàng cá nhân là Chủ thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank (bao gồm Khách hàng hiện hữu và Khách hàng mới).
-    Không áp dụng đối với Khách hàng tổ chức.
CHƯƠNG TRÌNH: NGÀY TRÙNG, SĂN DEAL KHỦNG

1.    Nội dung khuyến mại:
- Giảm ngay 800,000VND cho đơn hàng có giá trị từ 6,000,000VND.
- Điều kiện:
•    Áp dụng cho 10 đơn hàng đầu tiên mỗi ngày ưu đãi. Số lượt không dùng hết trong ngày ưu đãi trước sẽ được cộng dồn cho ngày ưu đãi tiếp theo.
•    Đơn hàng phải có ít nhất 01 sản phẩm giá từ 800,000VND trở lên.
•    Mỗi chủ thẻ hợp lệ chỉ nhận ưu đãi tối đa 01 (một) lần trong suốt chương trình.
2.    Thời gian chương trình: Các ngày 11/11/2021, 12/12/2021.
3.    Đối tượng áp dụng: 
-    Khách hàng cá nhân là Chủ thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank (bao gồm Khách hàng hiện hữu và Khách hàng mới).
-    Không áp dụng đối với Khách hàng tổ chức.
CHƯƠNG TRÌNH: BLACK FRIDAY – NHÂN ĐÔI ƯU ĐÃI

4.    Nội dung khuyến mại:
-    Giảm ngay 1,000,000VND cho đơn hàng có giá trị từ 8,000,000VND.
-    Điều kiện:
•    Áp dụng cho 30 đơn hàng đầu tiên trong suốt chương trình.
•    Đơn hàng phải có ít nhất 01 sản phẩm giá từ 1,000,000 VND trở lên.
•    Mỗi chủ thẻ hợp lệ chỉ nhận ưu đãi tối đa 01 (một) lần trong suốt chương trình.
5.    Thời gian chương trình: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021.
6.    Đối tượng áp dụng: 
-    Khách hàng cá nhân là Chủ thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank (bao gồm Khách hàng hiện hữu và Khách hàng mới).
-    Không áp dụng đối với Khách hàng tổ chức.